Vaše IP adresa
54.145.16.43
Vaše DNS name
ec2-54-145-16-43.compute-1.amazonaws.com
Váš OS
Váš prohlížeč
Formát IPv4 adresy
IPv4 adresa se udáva ve formátu x.x.x.x kde x znamená číslo 0255.
Formát IPv6 adresy
IPv6 adresa se udáva ve formátu jako osm skupin čtyř hexadecimálních číslic xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx, kde x obsahuje čísla od 0 až po 9 a písmena od A až po F, kde písmeno A nahrazuje číslo 10 a F číslo 15. (zdroj Wikipedia.org)